fbpx
Scroll to top

  Dina uppgifter

  Klientuppgifter

  Drogpreferens

  Vid val av amfetamin eller opiater anges om klienten injicerar dessa droger i rutan huvuddrog. Ange också vilken som är klientens huvuddrog

  OpiaterAmfetaminAlkoholLäkemedelNätdrogerCannabisAnnat

  Läkemedelsassisterad behandling (LARO)

  Observera att ifall klienten är i behov av LARO så ska en planering vara genomförd med berörd
  beroende vård innan LARO behandling kan påbörjas. Detta är dock inget som påverkar inskrivningen till något våra boenden. Behöver du hjälp med frågor kring LARO kan du kontakta vår samarbetspartner SPUT- Social psykiatriska Utredningsteamet på 0730-20 66 00

  Ja, pågåendeJa, planeradNej

  Besvaras endast om LARO behandling är pågående

  Kartläggning av somatiska och tyngre psykiatrisk sidoproblematik

  - Nedan anges vad klienten har för problematik utöver sitt missbruk

  Handikapp, rörelsehinder

  JANEJUPPGIFT SAKNAS

  Somatisk sjukdom

  JANEJUPPGIFT SAKNAS

  Psykiatriska diagnoser

  JANEJUPPGIFT SAKNAS

  Självskadebeteende

  JANEJUPPGIFT SAKNAS

  Suicidförsök

  JANEJUPPGIFT SAKNAS

  Mediciner

  JANEJUPPGIFT SAKNAS

  Begåvningshandikapp

  JANEJUPPGIFT SAKNAS

  Ange om klienten har SIP (Samordnad Individuell Plan)

  JANEJ

  Kartläggning av risker

  Tidigare verbala hot om våld.

  JANEJUPPGIFT SAKNAS

  Tidigare våldshandlingar mot person.

  JANEJUPPGIFT SAKNAS

  Tidigare våldshandlingar mot personal eller klient

  JANEJUPPGIFT SAKNAS

  Eventuella situationer då risken för våld ökar.

  JANEJUPPGIFT SAKNAS

  Smitta, t.ex. TBC, hepatit A, B, C, HIV.

  JANEJUPPGIFT SAKNAS

  Risk för drogpåverkan under placeringen

  JANEJUPPGIFT SAKNAS

  Tidigare självskadebeteenden.

  JANEJUPPGIFT SAKNAS

  Tidigare självmordshandlingar.

  JANEJUPPGIFT SAKNAS

  Känd koppling till kriminell gruppering.

  JANEJUPPGIFT SAKNAS