fbpx
Scroll to top

Skyddat boende


SKYDDADE BOENDEN FÖR MÄN OCH KVINNOR MED TILLÄGGSPROBLEMATIK

SKYDDAT BOENDE

Brinaxi Care tillhandahåller skyddade boenden för män och kvinnor där det även finns en ytterligare problematik, såsom missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Varje lägenhet är fullt inredda och utrustade med larm kopplat till ett larmbolag och till personalen.

Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och kan ta emot skyddsplaceringar dygnet runt alla dagar på året. Vid inskrivning görs en noggrann hotbildsanalys och en handlingsplan för hur hotbilden skall hanteras. I samband med inskrivningen erhåller klienten också en mobiltelefon från oss som saknar kamera och internetuppkoppling. Vi tillåter inte heller att klienter tar med egen teknik som kan utsätta dem själva eller personal för risk, t.ex mobiltelefon, dator, surfplatta etc. I samband med transporten till boendet ska sådan utrustning antingen lämnas kvar eller lämnas över till chauffören.

INNEHÅLL

Som placerad i vårt skyddsprogram kan man samtidigt få hjälp med missbruk av narkotika och/eller alkohol. Insatserna skräddarsys utifrån behov, uppdrag, förutsättningar och hotbild. Den skyddsplacerade tilldelas en kontaktperson och träffar denne minst en gång per dag. Kontaktpersonen är aldrig mer än 30 minuter bort.

Kontaktpersonen hjälper den skyddsplacerade med ansökan om skyddad identitet, kontakter med myndigheter och andra ärenden, samt ser till att klienten kan röra sig eller transportera sig säkert mellan olika platser.

MÅLGRUPP

Vårt skyddsprogram riktar sig till vuxna män och kvinnor som vill lämna organiserade gäng och kriminella nätverk, samt till kvinnor som lever i våldsutsatta situationer. Allt som oftast finns det en tilläggsproblematik utöver hotbilden, såsom missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Brinaxi Care’s skyddsprogram har främst riktat in sig på att i samband med skyddsplaceringen, hjälpa individen med att lägga grunden för en ny identitet och tillvaro.

KOMPETENSER

Brinaxi Care samarbetar med ett stort nätverk av psykoterapeuter, psykiatriker m fl. som vi tar in vid behov. Vi skräddarsyr våra insatser utifrån varje individs särskilda behov, därför samarbetar vi också med andra aktörer i syfte att samordna och effektivisera vården för den enskilde.

Vårt arbete bygger på klientens egen motivation till förändring och att arbeta med sin hotbild. Innan eventuell insats träffar vi alltid de individer som är intresserade av vårt stöd, för att på så sätt göra en bedömning av huruvida Brinaxi Care’s skyddsprogram är ett alternativ för just dem.

PSYKIATRIKER & LEG. SJUKSKÖTERSKOR

Medicinsk bedömning och behandling

PSYKOLOG

Specialistkompetens inom differentialdiagnostik, missbruk, kris och trauma (t.ex. PTSD) samt inom KBT.

ALKOHOL & DROGTERAPEUTER

Kartläggning, behandling av missbruk, riskbruk och beroendeproblematik.

MINDFULNESS & LIVSCOACH

Certifierad mindfulness- och livscoach.

INTRESSEBEVAKARE

Hjälper klienten med insatser kopplade till
ekonomi, skulder etc

BOENDESTÖDJARE

Ger stöd i vardagen genom bland annat social färdighetsträning.