fbpx
Scroll to top

Våra stödboenden tar emot klienter när...

ingen-annan

Inget annat alternativ är aktuellt eller när tidigare placering inte har fungerat.

avgift

En klient behöver en avgiftning via SPUT eller annan vårdinrättning.

lämna

En klient behöver slussas ut från ett behandlingshem eller familjehem.

akut

En klient behöver placeras akut och/eller skyddas.

Vad innebär stödboende?

Brinaxis stödboenden kombineras med tillsyn, stöd och pedagogiska insatser som anpassas efter klientens individuella behov. Det innebär att vi inte jobbar efter en låst mall som vi vill att alla klienter ska passa in i. Våra stödboenden vänder sig till vuxna personer som under en övergångsperiod, exempelvis i samband med utsluss från behandlingshem eller familjehem är i behov av viss fortsatt tillsyn och stöd. Våra stödboenden kan också ses som ett alternativ till familjehem eller behandlingshem/HVB-hem. Det kan då handla om personer som har en problematik som försvårar placering i familjehem eller på behandlingshem/HVB-hem. Ofta har sådana alternativ prövats och misslyckats, det kan då handla om att klienten uppvisar beteenden som lägger hinder i vägen.

Stödboendet innebär ett mer självständigt boende än HVB eller familjehem men personen har en psykiatrisk och/eller annan problematik som ofta ändå innebär ett betydande behov av stöd och hjälp i vardagen. Vi hjälper bland annat till med medicinering, sociala aktiviteter, planering av ekonomi, praktikplats/jobb, inköp, kontakt med sjukvård eller myndigheter, hjälp med transporter m.m.

Den hjälp som ges skall utformas på ett sådant sätt att klienten rustas för ett mer självständigt liv och för att klara ett eget boende.

Våra stödboenden

Vilken ort vi placerar på initialt beror på vart i sin behandlingsprocess klienten är när denne anländer samt vilka individuella behov som finns. Just nu finns våra stödboenden i Västerås, Ramnäs & Virsbo.

Lediga platser just nu

0

Ramnäs

0

Virsbo

0

Västerås